Missie

Akindo is een vzw met een erkenning als sociaal toeristische vereniging en tevens als landelijke georganiseerde jeugdvereniging. De vzw wordt gedragen door gevormde en geëngageerde vrijwilligers, omkaderd door een team van bezoldigde medewerkers.

Akindo organiseert kwaliteitsvolle en laagdrempelige vakantiekampen in een rustige maar tegelijkertijd stimulerende omgeving, middenin het domein van het vakantiehuis Akindo vzw.

De vakantiekampen zijn specifiek gericht op kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus in Vlaanderen en Brussel om hen op een spelende manier een zorgeloze groepsvakantie te laten beleven.

 

Concreet organiseert Akindo jaarlijks 7 vakantiekampen voor 300 kinderen van 4 t.e.m. 12 jaar en 3 vakantiekampen voor 60 jongeren tussen 13 en 16 jaar. Gezinsvakanties worden niet langer door Akindo georganiseerd en vanaf het najaar in 2018 zullen de vakantiekampen de volgende formules aannemen:


· Herfstvakantie tienerkamp (11-13 jaar)

· Kerstvakantie kinderkamp (4-10 jaar)

· Krokusvakantie jongerenkamp (14-16 jaar)

· Ook in de zomer 2019 zullen er kinder-, tiener- en jongerenkampen plaatsvinden


Voor de organisatie en uitwerking van al deze vakantiekampen, kan Akindo rekenen op een team van 2,2 VTE medewerkers en 270 vrijwilligers die rechtstreeks of via nevenactiviteiten verbonden zijn aan de vakantiekampen.