Visie

Akindo laat via haar groepsvakanties vrijwilligers, kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus samen genieten van zinvolle vrije tijd en leert hen vaardigheden aan om gesterkt, verbonden en positief in de samenleving te staan.

Hierdoor bevordert Akindo hun algemeen welzijn en integrale ontwikkeling en geeft ze als jeugdorganisatie mee vorm aan een sociaal geëngageerde samenleving.

Op termijn wenst Akindo haar engagement te verhogen door haar vakantiewerking uit te breiden naar een jaarwerkingwaar maatschappelijk kwetsbare jongeren in hun kracht gezet worden, gemotiveerd en begeleid worden in hun zoektocht naar hun toekomst.

Om deze visie te kunnen nastreven werken we de komende 4 jaar aan de volgende strategische doelstellingen:


· Verhogen van kwaliteit betreffende de toegankelijkheid, omkadering en organisatie van de vakantiekampen door het digitaliseren en professionaliseren van de organisatie zelf en het voorzien van een kwaliteitskader en een uitgewerkt draaiboek voor de vakantiewerking.

· Versterken van de vrijwilligerswerking ter verhoging van draagkracht, vaardigheden en de doorstroom van vrijwilligers door het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid en in te zetten op werving, vorming en coaching.

· Verstevigen van een transparante, krachtige en inspirerende organisatie door een professionalisering van de werking en het bekrachtigen van relevante samenwerkingsverbanden

· Inspelen op maatschappelijk relevante thema’s binnen de jeugdsector en inventariseren van de Vlaamse vakantie/vrijetijdsbehoeften van kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus door het opstellen van een tendensenrapport en het voorleggen van een actieplan voor de volgende beleidsnota.