Een duw in de rug

Een vrijwilligersvereniging in stand houden kost veel geld. Aan de deelnemers vragen we maar een klein deel van de reële kostprijs. Een deel van de kosten wordt gedekt door subsidies, maar om al onze projecten waar te maken, hebben we nog heel wat extra geld nodig.

 

Onze plannen voor de komende vakantieperiodes kunnen alleen maar slagen als we voldoende steun krijgen van buitenaf. U kunt ons op verschillende manieren financieel helpen.


1.    U stort een gift op rekeningnummer 778-5945625-65 (IBAN: BE18 7785 9456 2565  BIC: GKCCBEBB) ten voordele van

        Akindo vzw, Werkplaatsen 65 3920 Lommel. Voor elke gift vanaf € 40 ontvangt u een fiscaal attest.
2.    U organiseert met een vereniging, een school, bedrijf… een welzijnsactie ten voordele van Akindo.

       Indien gewenst, kunnen we een informatiemoment verzorgen.
3.    Bij een geboorte of huwelijk geeft u het rekeningnummer van Akindo door aan vrienden en familie.

       U kan Akindo ook suggereren als begunstigde bij een legaat.
4.    U neemt een deel van de kosten voor een vakantie voor uw rekening: bijvoorbeeld het vervoer, sport- of knutselmateriaal…

       Na overleg met ons kunt u een financiële last mee helpen dragen.


Alvast hartelijk bedankt!